Cần bán Nhà kho, Nhà xưởng

84 bất động sản.

BÁN XƯỞNG TẠI XÃ TÂN VĨNH HIÊP, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

BÁN XƯỞNG TẠI XÃ TÂN VĨNH HIÊP, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

chuyển nhượng 300 ha đất 50 năm tại tỉnh hòa bình

chuyển nhượng 300 ha đất 50 năm tại tỉnh hòa bình

Đất MT Đường 160, Lã Xuân Oai 800m2, kho xưởng

Đất MT Đường 160, Lã Xuân Oai 800m2, kho xưởng

MẶT TIỀN BUÔN BÁN LÃ XUÂN OAI, TNPA, Q9

MẶT TIỀN BUÔN BÁN LÃ XUÂN OAI, TNPA, Q9