Cho thuê Nhà kho, Nhà xưởng

380 bất động sản.

Cho thuê xưởng hơn 3.000m2 tại KCN Đại Đồng - Bắc Ninh

Cho thuê xưởng hơn 3.000m2 tại KCN Đại Đồng - Bắc Ninh

Cho thuê Kho 180m2 TTĐT Chí Linh Vũng Tàu giá 10 triệu

Cho thuê Kho 180m2 TTĐT Chí Linh Vũng Tàu giá 10 triệu

Cho thuê Kho 400m2 TTĐT Chí Linh 2 Vũng Tàu giá 15 triệu

Cho thuê Kho 400m2 TTĐT Chí Linh 2 Vũng Tàu giá 15 triệu

Cho thuê nhà xưởng 5000m2 trong kcn nam tân uyên

Cho thuê nhà xưởng 5000m2 trong kcn nam tân uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN GIAO

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN GIAO