Cho thuê Nhà kho, Nhà xưởng

155 bất động sản.

CHO THUÊ XUỞNG XÃ BÌNH MINH, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI.

CHO THUÊ XUỞNG XÃ BÌNH MINH, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI.

Cho thuê kho 810m2 tại Bắc Ninh, Thuận Thành, KCN Khai Sơn

Cho thuê kho 810m2 tại Bắc Ninh, Thuận Thành, KCN Khai Sơn

CHO THUÊ KHO XƯỞNG 1200M, CÓ VĂN PHÒNG, WC RIÊNG BIỆT.

CHO THUÊ KHO XƯỞNG 1200M, CÓ VĂN PHÒNG, WC RIÊNG BIỆT.

Cho thuê kho Xưởng 1200m, có văn phòng, wc riêng biệt.

Cho thuê kho Xưởng 1200m, có văn phòng, wc riêng biệt.

CHO THUÊ KHO XƯỞNG 1200M, CÓ VĂN PHÒNG, WC RIÊNG BIỆT.

CHO THUÊ KHO XƯỞNG 1200M, CÓ VĂN PHÒNG, WC RIÊNG BIỆT.

Cho thuê kho Nhất Việt Logistics khu vực Dĩ An Bình Dương

Cho thuê kho Nhất Việt Logistics khu vực Dĩ An Bình Dương