Bình Dương

3,904 nhà đất theo thành phố

Tran duc hien

Do tình hình làm ăn khó khăn xăng tăng giá, em kẹt tiền nên...

Giá tiền: 500 - 800 triệu

Diện tích: Trên 500m2

Địa chỉ: nga ba phuoc tin, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Tìm kiếm nhà đất