Bắc Ninh

850 nhà đất theo thành phố

CHƯA HẾT SIÊU PHẨM ĐÃ LẠI CÓ CỰC PHẨM, 0975144282

CHƯA HẾT SIÊU PHẨM ĐÃ LẠI CÓ CỰC PHẨM, 0975144282 TT CÁT TƯỜNG ...

Giá tiền: 5 - 7 tỷ

Diện tích: Dưới 50m2

Địa chỉ: CHƯA HẾT SIÊU PHẨM ĐÃ LẠI CÓ CỰC PHẨM, 0975144282, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Tìm kiếm nhà đất