Quảng Ninh

1,482 nhà đất theo thành phố

Bán đât thổ cư móng cái

Bán lô đất 111m2( Đất thực tế rộng hơn) tại Km6 Hải Yên Giá 420Tr. ? Cách TexHong 500m đường...

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: khu1 km6 hải yên móng cái quảng ninh, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Bán đât thổ cư móng cái

Bán lô đất 111m2( Đất thực tế rộng hơn) tại Km6 Hải Yên Giá 420Tr. ? Cách TexHong 500m đường...

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: khu1 km6 hải yên móng cái quảng ninh, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Bán đât thổ cư móng cái

Bán lô đất 111m2( Đất thực tế rộng hơn) tại Km6 Hải Yên Giá 420Tr. ? Cách TexHong 500m đường...

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: khu1 km6 hải yên móng cái quảng ninh, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Tìm kiếm nhà đất