Quảng Ninh

1,484 nhà đất theo thành phố

bán đất

??Mở bán 01 xuất ngoại giao thuộc khu quy hoạch của dự án Hải Yên Villas??? ?? Liên hệ ngay để nhận...

Giá tiền: Trên 30 tỷ

Diện tích: Từ 200m2 - 500m2

Địa chỉ: khu 5 hải yên, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

bán nhà

DUY NHẤT 1 CĂN NHÀ CẤP 4 GÁC LỬNG 65m2- 760tr. ? NINH DƯƠNG - MÓNG CÁI...

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 50m2 - 100m2

Địa chỉ: khu 5 hải yên, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

bán nhà

DUY NHẤT 1 CĂN NHÀ CẤP 4 GÁC LỬNG 65m2- 760tr. ? NINH DƯƠNG - MÓNG CÁI...

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 50m2 - 100m2

Địa chỉ: khu 5 hải yên, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

bán nhà

DUY NHẤT 1 CĂN NHÀ CẤP 4 GÁC LỬNG 65m2- 760tr. ? NINH DƯƠNG - MÓNG CÁI...

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 50m2 - 100m2

Địa chỉ: khu 5 hải yên, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

bán đất

DUY NHẤT 1 CĂN NHÀ CẤP 4 GÁC LỬNG 65m2- 760tr. ? NINH DƯƠNG - MÓNG CÁI...

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 50m2 - 100m2

Địa chỉ: khu 5 hải yên, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Tìm kiếm nhà đất