Quảng Ninh

1,500 nhà đất theo thành phố

Bán đât thổ cư móng cái

Bán lô đất 111m2( Đất thực tế rộng hơn) tại Km6 Hải Yên Giá 420Tr. ? Cách TexHong 500m đường...

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: khu1 km6 hải yên móng cái quảng ninh, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Bán đât thổ cư móng cái

Bán lô đất 111m2( Đất thực tế rộng hơn) tại Km6 Hải Yên Giá 420Tr. ? Cách TexHong 500m đường...

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: khu1 km6 hải yên móng cái quảng ninh, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Bán đât thổ cư móng cái

Bán lô đất 111m2( Đất thực tế rộng hơn) tại Km6 Hải Yên Giá 420Tr. ? Cách TexHong 500m đường...

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: khu1 km6 hải yên móng cái quảng ninh, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Dự án Hải Yên villas móng cái - sự khác biệt và đẳng cấp

??Mở bán 01 xuất ngoại giao thuộc khu quy hoạch của dự án Hải Yên Villas??? ?? Liên hệ ngay để nhận...

Giá tiền: 3 - 5 tỷ

Diện tích: Từ 200m2 - 500m2

Địa chỉ: km2 quốc lộ 18 khu 5 hải yên móng cái quảng ninh, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Dự án Hải Yên villas móng cái - sự khác biệt và đẳng cấp

??Mở bán 01 xuất ngoại giao thuộc khu quy hoạch của dự án Hải Yên Villas??? ?? Liên hệ ngay để nhận...

Giá tiền: 3 - 5 tỷ

Diện tích: Từ 200m2 - 500m2

Địa chỉ: km2 quốc lộ 18 khu 5 hải yên móng cái quảng ninh, , Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Tìm kiếm nhà đất