Thanh Hóa

738 nhà đất theo thành phố

Đầ𝐮 𝐓ư 𝐍𝐠𝐚𝐲 Đô 𝐓𝐡ị 𝟑𝟗𝟓𝟐 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇ó𝐚 𝐒𝐢ê𝐮 𝐏𝐡ẩ𝐦 Đấ𝐭 𝐍ề𝐧 𝐆𝐢á 𝐂𝐡ỉ 𝐓ừ 𝟖,𝟖 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮/𝐦𝟐 - 𝟎𝟗𝟎𝟔𝟓𝟖𝟎𝟖𝟗𝟖

Đầ𝐮 𝐓ư 𝐍𝐠𝐚𝐲 Đô 𝐓𝐡ị 𝟑𝟗𝟓𝟐 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇ó𝐚 𝐒𝐢ê𝐮&nb...

Giá tiền: 800 triệu - 1 tỷ

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: Đầ𝐮 𝐓ư 𝐍𝐠𝐚𝐲 Đô 𝐓𝐡ị 𝟑𝟗𝟓𝟐 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇ó𝐚 𝐒𝐢ê𝐮 𝐏𝐡ẩ𝐦 Đấ𝐭 𝐍ề𝐧 𝐆𝐢á 𝐂𝐡ỉ 𝐓ừ 𝟖,𝟖 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮/𝐦𝟐 - 𝟎𝟗𝟎𝟔𝟓𝟖𝟎𝟖𝟗𝟖, Xã Quảng Yên, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Tìm kiếm nhà đất