Thừa Thiên Huế

628 nhà đất theo thành phố

𝘾𝙖̂̀𝙣 𝙗𝙖́𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ 3 𝙩𝙖̂̀𝙣𝙜 𝙙𝙪̛̣ 𝙖́𝙣 𝘽𝙂𝙄- 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙩𝙞𝙚̂̀𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙌𝙪𝙤̂́𝙘 𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩

💥💥💥 𝘾𝙖̂̀𝙣 𝙗𝙖́𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ 3 𝙩𝙖̂̀𝙣𝙜 𝙙𝙪̛̣ 𝙖́𝙣 𝘽𝙂𝙄- 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙩𝙞𝙚̂̀𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙌𝙪𝙤̂́𝙘 𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩#BGI #TOPA...

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: Hoàng Quốc Việt, Phường An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Tìm kiếm nhà đất