Quyền lợi mới cho người thu nhập thấp có nhu cầu mua NOXH

Để khắc phục những khó khăn dành cho người mua NƠXH có thu nhập thấp, nhà nước đã làm thế nào?

Quyền lợi mới cho người thu nhập thấp có nhu cầu mua NOXH

Theo báo cáo của Bộ xây dựng, nhu cầu về nhà ở giá rẻ, NƠXH trên thị trường vẫn chiếm số lượng lớn. Tính đến hết năm 2020, tổng diện tích hơn 5,21 triệu mét vuông NƠXH đã xây dựng mới chỉ đạt được khoảng 41,7% mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 (12,5 triệu mét vuông). 

 

Tuy nhiên nhiều dự án NƠXH trên địa bàn TP Hà Nội cũng rơi vào tình trạng mở bán kéo dài với nhiều lý do như tiện ích chưa đủ, hạ tầng chưa xong, chất lượng chưa đảm bảo … đúng như câu thành ngữ “ tiền nào của nấy". 

Vì vậy, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển, quản lý NƠXH. Một trong những nội dung đáng chú ý là thời hạn vay để mua, thuê mua NƠXH do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trước đây, Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Qua đó mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Nhìn chung có thể đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà có thu nhập thấp.

 

Tin gần đây