Giá cát tăng và khan hiếm
Giá cát tăng và khan hiếm

Vài tháng nay, giá cát tăng quá cao khiến cho nhiều nhà thầu xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh lâm vào cả...