bán đất bằng triền nhẹ

ID: 0427396

Giá tiền: 500 - 800 triệu

Diện tích: Trên 500m2

Địa chỉ: Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Tìm kiếm nhà đất