DỰ ÁN TMS GRAND CITY PHÚC YÊN

ID: 0350594

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 100m2 - 200m2

Địa chỉ: Thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc, , Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Tìm kiếm nhà đất