muốn sang nhượng lại miếng đất

ID: 0427542

Giá tiền: Dưới 500 triệu

Diện tích: Từ 50m2 - 100m2

Địa chỉ: đà loan , đức trọng lâm đồng, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Tìm kiếm nhà đất