muốn sang nhượng lại miếng đất

ID: 0427284

Giá tiền: 500 - 800 triệu

Diện tích: Trên 500m2

Địa chỉ: đà loan , đức trọng lâm đồng, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Tìm kiếm nhà đất