Nhà tại Trại Lẻ-Lê Chân-HP_73m2 giá 4ty250

ID: 0418747

Giá tiền: 3 - 5 tỷ

Diện tích: Từ 50m2 - 100m2

Địa chỉ: Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Tìm kiếm nhà đất